"АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША  БІЛІМ БӨЛІМІ КРАСНЫЙ ЯР АУЫЛЫНЫҢ  № 1 ЖАЛПЫ  ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН  МЕКТЕБІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 1 СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР  ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ  КОКШЕТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

kssh__1

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

«Ата-аналар академиясының» Жұмыс жоспары

Бекітемін

Мектеп директоры

_______Т.Ахметбеков

 

 

 

«Ата-аналар академиясының»

Жұмыс жоспары

наурыз,сәуір,мамыр 2022-2023 оқу жылы.

қыркүйек,қазан,қараша,желтоқсан 2023 - 2024 оқу жылы

 

 

Іс-шара

Айы

Мазмұны

Жауаптылар

 

1

«Таныс болайық.

«Біз және біздің балалар»

 

 

Сауалнама «Ата-аналар не білгісі келеді?»

 

«Жастардың көзқарасы?»

Наурыз

Негізгі міндет-мұғаліммен де, ата-аналармен де өзара ынтымақтастыққа, ата-аналардың сындарлы қарым-қатынасына көзқарас беру.

 

 

Ата-аналар үшін бірлескен қызмет бағыттары туралы ұсыныстармен сауалнама дайындаңыз.

Директор. ТЖО.  педагог-психолог, педагог - профориентатор

2

Ақпараттықбейнероликтершығару.

Ойынтерапиясыныңэлементтері бар сабақтар.

 

 

 

 

Баланы тәуелділіктенқалайқорғауғаболады?

Сәуір

Ұйымның бұл формасы ата-аналарға балаға жаңа нәрсені өз бетінше үйрету үшін ғана емес, сонымен қатар үйде отбасылық бос уақытты өткізу үшін де практикалық тәжірибелерін толықтыруға мүмкіндік береді. Ата-аналар өздерін қызықтыратын сұрақтарға жауап алуға және бір-бірімен сөйлесіп, басқа отбасыларда күнделікті балалар мен ата-аналардың мәселелерін қалай шешетінін білуге мүмкіндік алады.

 

Жоғарысыныпоқушысыныңөміріне, физикалық, психикалықжәнеморальдықденсаулығынажәнетолыққандыдамуынақауіптөндіретінқауіптүрлері. Интернеткетәуелділік. Алдыналужәнежеңужолдары: ата-аналарғаарналғанжадынама.

Директор. ТЖО.  педагог-психолог, Медбике. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері

3

 

«Көзжасысыз БЖБ,ТЖБ»

 

 

 

 

Меніңмамандығым-меніңшақыруым

Мамыр

Ата-анабалағаоқуғақалайкөмектесеалады. Күнтәртібінсақтау-баланыңтабыстыоқуыныңмаңыздышарты. Оқушылардыңүйтапсырмасыныңорындалуыната-аналардыңбақылауы. Баланыңоқуеңбегінұйымдастырудағыата-аналардыңтиптікқателіктері

 

Баланыңмектепжәнестуденттікөміріндегіата-аналардыңрөлінанықтау, ата-аналардыңтәрбиеліктәжірибесінбайыту, мектепкеотбасылықдайындықтыңәсерінарттыру.

Директор. ТЖО.  педагог-психолог, педагог - профориентатор

4

"Мен жақынмын"балалар мен ата-аналарқарым-қатынасынтүзетутренингі.

 

- "Мен оқушымын!"Мектеп жарғысыментаныстыру.

 

 

5 сыныпоқушыларынбейімдеу.

 

Оқушыкүнініңрежимі.

Қыркүйек

Ата-ана мен баланың белсенді және сапалы өзара әрекеттесуі, дамудағы ауытқуларды қалыпқа келтіру және өтеу. Психологиялықмәселелердішешу.

Лицейдеоқушылардыңфизиологиялық, психологиялықжәнеәлеуметтікбейімделуі. Әлеуметтік-психологиялықдезадаптацияныңсебептері. Лицейдебалағабейімделугекөмектесу.

Директор.ТЖО.  педагог-психолог. Медбике

5

"Жасерекшеліктері

балалар", "жыныстыққолсұғылмаушылық"

2. "Ата-аналардыңжауапкершілігі

жәнекәмелеткетолмағандарүшін

құқықбұзушылықтар"

3. "Әзілдермен бұзақылық"

Қазан

Балалардыңжасерекшеліктері, танымдықпроцестердің даму ерекшеліктері, балалардыңәлеуметтенуімәселелеріндеата-аналарғабілім беру.

Директор. ТЖО.  педагог-психолог, мектеп инспекторы

6

Семинар-практикум

"Баланыңпсихикалықденсаулығы".

Қараша

Балалардың жас ерекшеліктері, танымдық процестердің даму ерекшеліктері, балалардың әлеуметтенуі мәселелерінде ата-аналарға білім беру.

ТЖО.  Педагог-психолог

 

Ұлдар мен қыздардыңрепродуктивтіденсаулығынқалыптастырудағыотбасыныңрөлі.

Отбасылықтәрбиеніңжасөспірімдердерепродуктивтіденсаулыққұндылықтарынқалыптастыруғаәсері

 

Жоғарысыныпоқушысынакәсібиөзін-өзіанықтауғақалайкөмектесугеболады?

Жетоқсан

Балалардың жас ерекшеліктері, танымдық процестердің даму ерекшеліктері, балалардың әлеуметтенуі мәселелерінде ата-аналарға білім беру.

 

 

 

 

Жоғарысыныпоқушыларыныңкәсібибейімділігі мен қабілеттерінанықтау. Мамандықтаңдауғаәсерететінфакторлар. Мамандықтаңдаупроцесіндежәнежоғарысыныпоқушысыныңөзін-өзіанықтаудағыата-аналардыңрөлі. Мамандықтаңдаудағыжоғарысыныпоқушыларыныңбасымдықтары. Кәсібиәулеттер.

ТЖО.  педагог-психолог, Медбике, педагог - профориентатор

 

 

Жаңартылған күні: 27.03.2023 11:46
Құрылған күні: 27.03.2023 11:46

Текст